• impressie2

Nieuws

Stadsplein Forum steekt steeds meer ‘boven het maaiveld’ uit.

Eind 2014 worden de eerste bouwdelen van Stadsplein Forum opgeleverd. De bouw verloopt voorspoedig. Onlangs is het pleindek afgerond. Dit is het dak van de parkeergarage en de ondergrond voor het plein.

Momenteel worden de damwanden van de bouwput verwijderd De parkeerkelder van ruim (4000m2) is nu gereed. De contouren van het nieuwe stadsplein in de Reeshof zijn al goed zichtbaar. Rondom verrijzen de eerste kolommen van de commerciële ruimten.

Kortom: veel bedrijvigheid de aankomende tijd! Als alles volgens planning verloopt, bereiken we over 6 maanden het hoogste punt (ca. 20 meter).